Algemene Voorwaarden

 1. Media Indien de te leveren artiest na aangaan van deze overeenkomst geboekt kan worden voor een buitenlands optreden, een tv optreden of –opname op de overeengekomen datum heeft DE het recht de onderhavige overeenkomst kosteloos te annuleren. Contractant 1 heeft in dat geval recht op een vervangend optreden op een nader te bepalen datum tegen dezelfde voorwaarden, dan wel op de overeengekomen datum een optreden van een vervangend artiest uit de stal van DE, dan wel de overeenkomst kosteloos te annuleren. Indien Contractant 1 de overeenkomst conform bovengenoemde situatie kosteloos annuleert zal DE zorg dragen voor restitutie van de vooruit betaalde penningen binnen 5 werkdagen na annulering. DE kan onderhavige overeenkomst kosteloos annuleren in die gevallen die door de wet worden aangemerkt als overmacht.
 2. Podium Podiumafmetingen: minimaal 2×3 meter, tenzij anders vermeld aan de voorzijde of in bijlage.
 3. Geluid Indien er geluid door Dutch Event geregeld is het volgende: Contractant 1 garandeert dat het geluidsbedrijfongehinderd op kan bouwen en te allen tijde een soundcheck kan doen. Wanneer er een optreden plaats heeft waarbij hetde bedoeling is dat er “over” het geluid van contractant 1 opgetreden wordt, behouden wij ons het recht voor om in geval vantwijfel een eigen geluidsset te gebruiken. Eventuele meerkosten zijn voor rekening contractant 1.Indien er sprake is van een slechte bereikbaarheid van het podium (bijvoorbeeld trappen), of een afstand van meer dan 30 meter tussen losplaats en het podium dient contractant 1 voor twee helpers (stage hands) te zorgen om de apparatuur van en naar de vrachtwagen te sjouwen.De aanwezigheid van trappen dient van tevoren aan DE te worden gemeld.Indien de grond drassig is bijv. bij feesttenten dient contractant 1 voor rijplaten te zorgen.
 4. Stroomvoorziening Krachtstroom 380 16 Ampère oftewel 1 losse groep van 220 Volt C.E.E. norm.Stroompunten dienen zich binnen tien meter van het podium te bevinden.
 5. Geluid en apparatuur Het gebruik van de geluidsinstallatie en of muziek instrumenten van de door ons geleverde artiest of geluidsverhuurder dient vooraf aan ons te worden gemeld. Kosten in overleg.
 6. Parkeerplaats Voor de artiest dient een parkeerplaats dicht bij de kleedkamer te zijn. Contractant 1 garandeert een vrije onbelemmerde toegang van parkeerplaats naar de kleedkamer.
 7. Kleedkamer Opdrachtgever is verplicht om voor een fatsoenlijke indien nodig, verwarmde kleedkamer te zorgen met licht, spiegel, stromend water,tafel en stoelen. Tevens dienen er twee functionerende stopcontacten van 220 volt aanwezig te zijn. Er dient een schoon toilet in de onmiddellijke nabijheid te zijn. Kleedkamer is strikt toegankelijk voor artiest en zijn begeleiding en dient afsluitbaar en schoon te zijn. Kleedkamer dient afgesloten te kunnen worden. Kleedkamer dient zich redelijkerwijs in de nabijheid van het podium te bevinden, met een onbelemmerde entree naar het podium.
 8. Consumpties. Indien mogelijk graag aanwezig: koffie, thee, melk en suiker en voldoende frisdranken voor artiest(en) en crew.
 9. BUMA/STEMRA De eventuele kosten te heffen door het buro voor muziekauteursrechten BUMA/STEMRA komen voor rekening van contractant 1 tenzij anders aan voorzijde vermeld.
 10. Opname Film, audio, video- en of dvd opnames zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van DE.
 11. Betalingen Dienen veertien dagen voor aanvang optreden door DE te zijn ontvangen, tenzij aan de voorzijde anders vermeld. Blijft contractant 1 in gebreke, dan is DE gerechtigd het optreden te annuleren, met in acht neming van het bepaalde onder artikel 13.
 12. Veiligheid Indien de veiligheid van artiesten en of medewerkers niet kan worden gewaarborgd is DE gerechtigd het optreden af te breken met behoud van de volledige gage. Indien er schade door derden ontstaat aan de geluid- of randapparatuur komt deze voor rekening voor de organisatie.
 13. Annulering Bij een annulering door contractant 1 heeft DE recht op de volledig overeengekomen gage, dan wel een percentage hiervan. Annulering binnen 72 uur voorafgaand aan het optreden: 100% van de uitkoopsom. Annulering vanaf 72 uur tot 30 dagenvoorafgaand aan het optreden: 75% van de uitkoopsom. Annulering tussen 1 tot 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 50% van de uitkoopsom.
 14. Retournering Indien het contract niet ondertekend geretourneerd wordt binnen de gestelde 5 dagen, heeft DE het recht dit contract als niet gesloten te beschouwen. En kunnen er in dit geval geen rechten aan deze overeenkomst worden ontleend.
 15. Contractant Contractanten verklaren hierbij meerderjarig te zijn

[instagram-feed id=”2099608588″]